HİZMETLERİMİZ

Çalışmalarımızın ana odağını ihracat danışmanlığı oluşturmaktadır. İhracat danışmanlığının başarılı bir  sonucuna ulaşması için süreçte iş geliştirmeye de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ihracat danışmanlığı ile birlikte aşağıda belirttiğimiz başlıklarda da danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

İHRACAT DANIŞMANLIĞI 

İhracata giden yolda; firmaların başlangıç düzeyinden, aktif ihracat yapabilir seviye getirilene kadar olan süreçleri kapsar. Firmaların ihtiyaçlarına göre verilecek danışmanlık hizmetleri değişse de genel olarak, ihracatta firma  check- up u, ihracata ürün konumlandırma, yurtdışı hedef pazarların belirlenmesi, rakip analizlerinin yapılması, hedef fuarların belirlenmesi, potansiyel müşteri listelerinin belirlenmesi, ihracat temel eğitiminin verilmesi gibi aşamaları kapsamaktadır. Amaç; danışmanlık hizmeti sona erdiğinden de firmanın kendi başına ihracat yapabilir düzeye gelmesini sağlamaktır.

Bu danışmanlık hizmeti alımında, belirli kriterleri sağlıyorsanız hibe desteği de alabilirsiniz...

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)   -  Küçük İşletmelere Destek Programı - Detaylar için

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) -   Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı - Detaylar için

* 2014 yılından itibaren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ( EBRD)  tarafından akredite edilen firmamız, akreditasyonunu alan ilk "dış ticaret danışmanlık" firmasıdır.

** 2021 yılı itibari ile  EBRD destekli  ihracatı geliştirme sonuç odaklı 19 proje başarılı bir şekilde tarafımızdan yürütülmüştür.

E-İHRACAT DANIŞMANLIĞI

İhracat hedefi olan firmalarda iş geliştirmek de danışmanlığımızın bir parçası !

Globalde dijital alışverişin artması ile birlikte, e-ticaret ve e-ihracatın gelişmesi, geleneksel ihracat yapan firmaları,  e-ihracat yapmayı ve dijital satış platformlarında olmaya zorlamıştır. Firmaları proje ortaklarımızla birlikte e-ihracata hazırlıyor,stratejilerini belirliyoruz. Geleneksel ihracattaki tecrübelerimizi dijital ortamla buluştarak e-ihracatta yüksek verim elde ediyoruz.

Amaç;  işletmeyi dijital ortamda,  sürekli olarak yurtdışı satışı ( e-ihracat ) yapabilecek düzeye çıkarmak.

YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

İhracat hedefi olan firmalarda iş geliştirmek de danışmanlığımızın bir parçası !

 

Çoğu işletme ihracat öncesi veya sonrasında  yeni veya ek yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyar. Firmaların yatırımlarına ait fizibilite raporlarının çıkarılması ve yatırım teşvik belgesi alımları konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Amaç; yatırım yapan işletmeye finansal olarak destekleyen araçları kullanmalarını sağlamak ve karlılıklarını  arttırmak.

PROJELENDİRME DANIŞMANLIĞI

İhracat hedefi olan firmalarda iş geliştirmek de danışmanlığımızın bir parçası !

 

Çoğu işletme ihracata öncesi yada sonrasında ek finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. KOSGEB, TKDK, KALKINMA AJANSLARI gibi kurumların da çağrı esaslı yada sürekli açık olan projelerine firmalarımız için projeleri hazırlayarak ilgili kurumlara sunuyoruz. İhracatta sürekliliği sağlamak için iş geliştirme  süreçlerini mantıklı ve optimum zaman ve maliyetle tamamlamak gerekmektedir. 

Amaç; yatırım yapan işletmeye finansal olarak destekleyen araçları kullanmalarını sağlamak ve karlılıklarını  arttırmak.

 

BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI

İhracat hedefi olan firmalarda iş geliştirmek de danışmanlığımızın bir parçası !

 

Çoğu işletme ihracata öncesi yada sonrasında ürünlerini talep edilen standart ve kalitede üretiklerini belgelendirmek zorundadırlar. Uluslararası ticaretin önemli bir aşaması belgelendirme süreçlerinin takibi ve belgelerin edinilmesidir. Belgelendirme süreçlerini ilgili ve yetkin kurumlarla birlikte yürütüyoruz. Belgelendirme konusunda alabileceğiniz devlet destekleri varsa sizin adınıza başvurularını yapıyoruz.

 

Amaç; Firmanın ihracatta sürekliliğini sağlayabilmesi için gerekli belgelendirme süreçlerini tamamlamak.

YURT DIŞI MARKA TESCİL DANIŞMANLIĞI

İhracat hedefi olan firmalarda iş geliştirmek de danışmanlığımızın bir parçası !

 

İşletmeler ihracata öncesi yada sonrasında markalarını korumaya ihtiyaç  duymaktadır. TPE ve yurtdışı markala tescili prosedürlerinin yürütülmesi ve başvurlarının yapılması konusunda, marka patent vekili proje ortaklarımız ile birlikte çalışıyoruz. Marka tescili konusunda alabileceğiniz devlet destekleri varsa sizin adınıza başvurularını yapıyoruz.

Amaç; Firmanın yurtiçi ve yurtdışı marka değerini koruma altına almak. Marka değerini arttırmak.

EĞİTİM VE MENTÖRLÜK HİZMETLERİMİZ

Firmanız yada  kurumunuzun talepleri doğrultusunda, eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sağlamaktayız. Eğitim hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için İGMO Akademi

Eğitimlerimizden bazı başlıklar:

- Dış ticaret eğitimi ( ihracatta ödeme ve teslim şekilleri, İhracatta belgelerin doldurulması vb.)

- İstihbarat sitelerinin kullanımı

- Fuar süreçlerinin yönetimi ve hazırlıkları

- İhracatta ikili iş görüşme teknikleri

- B to B siteleri kullanımı ve e-ihracat

- İhracatta devlet destekleri

- E-ticaret ve e-ihracat

- İhracat operasyonlarının yönetilmesi

- Dahilde İşleme Rejimi

- Akreditif okuma ve uygulama

igmo1_edited.jpg